Co słychać w OSI Ponidzie?

0

Obszar Strategicznych Interwencji Ponidzie to grupa zrzeszająca samorządy z terenu Ponidzia, skupione wzdłuż brzegów Nidy. Porozumienie tychże samorządów podpisane zostało kilka miesięcy temu, a główną jego osią jest promocja i rozwój nadnidziańskiego obszaru, w oparciu o to największe jego atrybuty. Nieskażone środowisko, urokliwa Delta Nidy, zróżnicowanie terenu, atrakcje turystyczne, takie jak kolejka wąskotorowa, kąpieliska, spływy kajakowe, bogata oferta klubów wodniackich, liczne gospodarstwa agroturystyczne, bogata fauna i flora –to wszystko zostało wzięte pod uwagę w trakcie kilku pierwszych spotkań OSI Ponidzie. Przedstawiciele samorządów: powiatu pińczowskiego (lider), jędrzejowskiego, gmin: Jędrzejów, Pińczów, Kije, Imielno, Sobków, Złota, Wiślica i Nowy Korczyn, kilkakrotnie rozmawiali już o wspólnym kierunku działań.

Co obecnie dzieje się w temacie OSI Ponidzie?

„ Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, nasze porozumienie OSI Ponidzie zostało rekomendowane do Pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii” –odpowiada Monika Strojna z pińczowskiego starostwa, koordynator prac OSI Ponidzie.

Wcześniej, lider grupy –Powiat Pińczowski musiał złożyć wniosek, w którym opisał wszelkie działania, jakie były bądź będą podjęte w ramach OSI Ponidzie. To był kolejny krok, bardzo strategiczny zresztą. Jednocześnie zakończyły się konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, gdzie uwzględniono dwa ponidziańskie projekty. Jeden z nich nosi nazwę „Zielone Ponidzie” i obejmuje wszelkie działania zmierzające do maksymalnego oszczędzania energii elektrycznej. OSI Ponidzie będzie w tym zakresie promowało i wspierało rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, czyli instalacje fotowoltaiczne i solarne, pompy ciepła, budownictwo pasywne i energooszczędne. Drugi projekt uwzględniony w wojewódzkiej strategii to „Utworzenie szlaku turystycznego Nida”. Chodzi tutaj o stworzenie szlaku leżącego wzdłuż Nidy, od Mniszka i Bocheńca aż do ujścia Nidy w Nowym Korczynie. Powstały szlak będzie można pokonać na kilka sposobów – rowerem, kajakiem, drezyną czy ciuchcią, pieszo, samochodem, motocyklem, a nawet drogą powietrzną – balonem, szybowcem czy motolotnią. W punkcie tym planowane jest przygotowanie głównej trasy rowerowej wraz z całą siecią mniejszych tras rowerowych, wznowienie działalności Ciuchci Ekspres Ponidzie, przygotowanie szlaku kolejowego drezynowego, szlaku kajakowego, ścieżek pieszych i dla biegaczy oraz infrastruktury okołoturystycznej wzdłuż szlaku. Bardzo istotne jest tu również wykreowanie i promocja marki Ponidzie – „zielonych płuc” dla świętokrzyskich uzdrowisk, regionu południowego województwa świętokrzyskiego oraz sąsiadów – z Krakowa i Górnego Śląska.

Ambitnie i ciekawie. Pozostaje trzymać kciuki za powodzenie projektu.

Joanna Strączek 

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com