Busko przygotowane na zimę

0

Do kalendarzowej zimy pozostało jeszcze trochę czasu, ale służby gminne są już gotowe na jej przyjście. Podobnie jak w ubiegłym sezonie zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg zarówno na terenie miasta jak i całej gminy wykonywać będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia w realizacji zadań zimowego utrzymania dróg, MPGK ma już opracowany grafik pracy pn. „akcji zima”. Załoga jest w nim tak rozdysponowana by możliwe było zapewnienie obsługi w ciągu całej doby. Dyżury telefoniczne pełnić będą zarówno operatorzy sprzętu jak również dyżurni. W dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00 pracę będzie koordynował dział Gospodarki Odpadami przy ul. Dygasińskiego 36. Zgłoszenia można w tym czasie kierować pod numery telefonów 41 378 46 33 lub 662 4947 43. Po godzinie 15.00 oraz w dni wolne od pracy zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie MPGK Sp. z o.o. przy ul. Łagiewnickiej 25, a także pod numerami stacjonarnymi 41 378 24 77 8 i 41 378 24 78 oraz komórkowym 882 774 076.
Spółka przygotowana jest do wykonania wszystkich zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg zarówno na terenie miasta jak i gminy Busko – Zdrój. W gotowości są 3 pługo-piaskarki, pług ciągnikowy, 6 koparko–ładowarek oraz spychacz gąsienicowy. Dodatkowo MPGK dysponuje dwoma ciężarówkami, które w razie konieczności mogą być wykorzystywane do wywozu śniegu lub transportu tzw. materiałów uszorstniających (mieszanka piasku z solą drogową).

Mieszkańcom przypominamy, o obowiązkach właścicieli posesji, jakie ciążą na nich z chwilą nadejścia pierwszych śniegów. W ich gestii pozostaje uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni przylegających chodników, a także placów, przejść i bram pozostających w użytku publicznym. Uprzątnięte błoto pośniegowe należy złożyć tak, aby mogły je usunąć służby miejskie. Trzeba przy tym pamiętać, że usunięty śnieg i lód leżący na krawędzi chodnika nie może utrudniać ruchu pieszych. Powyższe kwestie precyzuje ściśle Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko- Zdrój dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.umig.busko.pl

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com