Blisko 600 tys. zł na drogi gminne

0

Pod koniec października roku burmistrz Nowego Korczyna Paweł Zagaja, przy kontrasygnacie skarbnik Joanny Parlak, podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Nowy Korczyn.

Dzięki staraniom burmistrza, gmina Nowy Korczyn otrzymała środki finansowe na przebudowę dróg gminnych. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa  opiewa na kwotę 596 tysięcy złotych i została przyznana na zadania związane z usuwaniem zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w infrastrukturze technicznej, które wystąpiły w czerwcu, lipcu i sierpniu 2021 r.

W ramach tych środków wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej Kawęczyn – Radła o dł. 400 m oraz drogi wewnętrznej w Czarkowach o dł. 689 m.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com