Adam Jarubas: Chronimy europejskie firmy przed nieuczciwą konkurencją

0

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Komisarzu, Szanowni Sprawozdawcy.

EP Plenary session – A WTO-compatible EU carbon border adjustment mechanism

Potrzebujemy węglowego granicznego mechanizmu korekcyjnego (CBAM), aby Europa mogła skutecznie ograniczyć swój globalny ślad węglowy wynikający z konsumpcji towarów nie tylko wyprodukowanych w Europie, ale także importowanych. Ten cel jest jasny. Produkty wprowadzane na rynek UE muszą ponosić porównywalne koszty emisji gazów cieplarnianych, niezależnie od ich pochodzenia – w UE mamy system handlu uprawnieniami do emisji, ale towary importowane obecnie mają przewagę kosztową,  co jest szkodliwe dla globalnej redukcji emisji.

Myślę, że pracując nad raportem wszyscy zgodziliśmy się co do tego. Chciałbym podziękować panu sprawozdawcy i kontrsprawozdawcom za konstruktywną pracę.

Ale jest kilka szczegółów, które musimy wyjaśnić.

Pojawiają się głosy, że musimy przejść z jednego systemu środków zapobiegających ucieczce emisji do innego. Obecny system to bezpłatne uprawnienia w ramach EU ETS, a docelowy to CBAM. I tu zauważamy pewien problem. Ewentualne wycofanie bezpłatnych uprawnień będzie miało szkodliwy wpływ na europejskich eksporterów. A jeśli pozbędziemy się bezpłatnych uprawnień, możemy sprzyjać ucieczce emisji nie w sektorach, których to bezpośrednio dotyczy, ale w sektorach zależnych od ich produkcji. Dlatego musimy być bardzo ostrożni, stwierdzając, że CBAM jest alternatywą dla istniejących środków. One w oczywisty sposób nie działają tak samo.

Musimy się upewnić, panie komisarzu, że projekt CBAM pozwoli na współistnienie tego mechanizmu i darmowych uprawnień w sposób zgodny z WTO. Wiemy, że taki projekt jest możliwy. W przeciwnym razie ta transformacja zmieni się w natychmiastową zmianę. A nasza gospodarka nie jest gotowa na taki eksperyment.

My, Europejska Partia Ludowa, uważamy, że w temacie reformy ETS, raport poszedł trochę za daleko. I wolelibyśmy przywrócić równowagę, aby sprawozdanie nie było sprawozdaniem o przyszłości systemu ETS, ale o mech

anizmie dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

Dziękuję.

 

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com